автори/бібліографія - Видавництво "Яніна", офіційний сайт

Перейти к контенту

Главное меню:

автори/бібліографія

Чернецький Євген Анатолієвич

Основні публікації:
Наведені лише книги і брошури. Повну бібліографію публікацій Є. Чернецького див.: Євген Чернецький – історик, краєзнавець, науковець: Біобібліографічний покажчик / Упорядник Т. Г. Біла. – Біла Церква: Вид. О. В. Пшонківський, 2008. – 68 с.


Генеалогія і демографія

 • Легітимована правобережна шляхта (кінець XVIII — середина XIX ст.) / Укладачі С. Лисенко, Є. Чернецький. — Біла Церква: Видавець О. Пшонківський, 2006. — Т. 2: Список легітимованої шляхти Київської губернії. — 224 с.

 • Легітимована правобережна шляхта (кінець XVIII – середина XIX ст.) / Укладачі С. Лисенко, Є. Чернецький. – Біла Церква: Видавець О. Пшонківський, 2006. – Т. 3: Список легітимованої шляхти Волинської губернії. – 240 с.

 • Легітимована правобережна шляхта (кінець XVIII – середина XIX ст.) / Укладачі С. Лисенко, Є. Чернецький. – Біла Церква: Видавець О. Пшонківський, 2006. – Т. 4: Список легітимованої шляхти Волинської губернії. – 224 с.

 • Легітимована правобережна шляхта (кінець XVIII – середина XIX ст.) / Укладачі С. Лисенко, Є. Чернецький. – Біла Церква: Видавець О. Пшонківський, 2006. – Т. 5: Список легітимованої шляхти Волинської губернії. – 240 с.

 • Лисенко С., Чернецький Є. Правобережна шляхта (кін. XVIII – перша пол. XIX ст.). Список шляхти Волинської, Київської та Подільської губерній, дворянські права якої перевірила Центральна ревізійна комісія. – Вид. 1-е. – Біла Церква: Видавництво ТОСК, 2002. – 398 с.; Вид. 2-е, випр. та доп. – Біла Церква: Вид. О. В. Пшонківський, 2007. – 448 с.

 • Покажчик прізвищ до “Киевских губернских ведомостей” за 1846 рік / Уклав Євген Чернецький. – Біла Церква, 2002. – 54 с.

 • Правобережний гербівник / Уклав Є. Чернецький. – Біла Церква: Видавець О. Пшонківський, 2006. – Т. 1: Шляхта Васильківського, Таращанського та Звенигородського повітів. – 160 с., [16] арк. іл.

 • Правобережний гербівник / Уклав Є. Чернецький. – Біла Церква: Видавець О. Пшонківський, 2007. – Т. 2: Нотатки про легітимовану шляхту Київської губернії (1801 – 1804 рр.). – 204 с.

 • Правобережний гербівник / Уклав Є. Чернецький. – Біла Церква: Видавець О. Пшонківський, 2007. – Т. 3: Нотатки про легітимовану шляхту Київської губернії (1802 – 1810 рр.). – 192 с.

 • Правобережний гербівник / Уклав Є. Чернецький. – Біла Церква: Видавець О. Пшонківський, 2008. – Т. 4: Нотатки про легітимовану шляхту Київської губернії (1803 – 1816 рр.). – 192 с.

 • Правобережний гербівник / Уклали А. Кобилянський, Є. Чернецький. – Біла Церква: Вид. О. Пшонківський, 2012. – Т. 5: Легітимовані 1801-1803 рр. по Київській губернії роди герба Драго-Сас. — 132 с.

 • Список козацьких родів Сосницького повіту. Частина І. Ревізькі сказки 1858 року. Зошит І. Містечки Синявка, Стольне і села (Держархів Чернігівської обл., ф. 1011, оп. 1, спр. 90) / Уклав Є. Чернецький. – Біла Церква: Вид. О. Пшонківський, 2010. – 38 с.

 • Список козацьких родів Сосницького повіту. Частина І. Ревізькі сказки 1858 року. Зошит ІІ. Місто Сосниця, містечко Нові Млини і села (Держархів Чернігівської обл., ф. 1011, оп. 1, спр. 91) / Уклав Є. Чернецький. – Біла Церква: Вид. О. Пшонківський, 2010. – 46 с.

 • Список шляхти Київської губернії кінця XVIII – першої чверті XIX ст.: Абрамович – Ашмянцов / Уклав Є. Чернецький. – Біла Церква: Видавець О. В. Пшонківський, 2005. – 16 с.

 • Список шляхти Київської губернії кінця XVIII – першої чверті XIX ст.: Чаін – Чарнецький / Уклав Є. Чернецький. – Біла Церква: Видавець О. В. Пшонківський, 2006. – 16 с.

 • Список шляхти Київської губернії кінця XVIII – першої чверті XIX ст.: Чарнецький – Черніцький / Уклав Є. Чернецький. – Біла Церква: Видавець О. В. Пшонківський, 2006. – 16 с.

 • Список шляхти Київської губернії кінця XVIII – першої чверті XIX ст.: Чернявський – Чоповський / Уклав Є. Чернецький. – Біла Церква: Видавець О. В. Пшонківський, 2006. – 16 с.

 • Список шляхти Київської губернії кінця XVIII – першої чверті XIX ст.: Київський повіт / Укладач Є. Чернецький. – Біла Церква: Видавець О. В. Пшонківський, 2013. – 244 с.

 • Стародуб О., Чернецький Є. З історії старовинного білоцерківського роду Губріїв (початок XVIII – середина ХХ ст.). – Біла Церква: Видавець О. В. Пшонківський, 2008. – 44 с.

 • Чернецький Є. Браницькі. — Біла Церква: Видавець Олександр Пшонківський, 2011. — 736 с.

 • Чернецький Є. Власенки, Гладкі, Щигельські та Лопухіни. До історії взаємин українського селянства, польської шляхти та російської аристократії в південних повітах Київської губернії наприкінці XVIII – на початку ХХ ст. – Біла Церква: Видавець О. В. Пшонківський, 2006. – 242 с., [4] арк. табл.

 • Чернецький Є. Генеалогічні етюди. – Біла Церква: Мустанг, 1998. – 84 с.

 • Чернецький Є. Дідичі та посесори Київської губернії на початку XIX століття. – Біла Церква, 2002. – 38 с.

 • Чернецький Є. До історії плесецької старовини: давній рід Шиденків у XVIII – XIX ст. – Біла Церква: Вид. О. Пшонківський, 2008. – 32 с.

 • Чернецький Є. Козацькі роди села Змітнів Сосницького повіту. – Біла Церква: Вид. О. Пшонківський, 2010. – 26 с.

 • Чернецький Є. Кошелі та Кобижчі. Матеріали до історії козацьких родів з метричної книги церкви Воздвиження Чесного Хреста Господнього села Хрещате Козелецького повіту за 1884 рік. – Біла Церква: Вид. О. В. Пшонківський, 2009. – 32 с.

 • Чернецький Є. Нащадки рицарів із Савиць: Савицькі герба Сліповрон у Київській губернії. — Біла Церква: Вид. О. В. Пшонківський, 2012. — 120 с.

 • Чернецький Є. Правобережна шляхта за російського панування (кінець XVIII – початок ХХ ст.). Джерела, структура стану, роди. – Біла Церква: Вид. О. В. Пшонківський, 2007. – 176 с.

 • Чернецький Є. Роди Ковалів та Іванців в селі Змітнів Сосницького повіту в 1858 році. – Біла Церква: Вид. О. Пшонківський, 2009. – 24 с.

 • Чернецький Є. Родовід Кваш, Мандрик та Барщевських. – Біла Церква: Видавець О. В. Пшонківський, 2005. – 24 с. + ген. таблиці.

 • Чернецький Є. Село Острів на Росі та давній рід Пилипців (Пелепців). – Біла Церква: Вид. О. В. Пшонківський, 2009. – 120 с.

 • Чернецький Є. Село Остров на Роси и старинный род Пилипцов (Пелепцов). – Біла Церква: Вид. О. В. Пшонківський, 2009. – 120 с.

 • Чернецький Є. Список білоцерківської шляхти. – Біла Церква: Видавництво ТОСК, 2001. – 78 с.

 • Чернецький Є., Бондар А. Українське село. Родовідна книга Красного і Затиші на Білоцерківщині / Під загальною ред. Є. А. Чернецького. – Біла Церква: Видавець О. В. Пшонківський, 2011. – 624 с.: іл.

 • Чернецький Є. Українське село. Зажинки до родовідної книги Потіївки на Білоцерківщині. — Біла Церква: Видавець О. В. Пшонківський, 2013. – 608 с.: іл.

 • Чернецький Є. Фонди дворянських установ Російської імперії в архівах Білорусі, Естонії, Латвії, Литви, Молдови, Польщі, України та Фінляндії. — Біла Церква: Вид. О. Пшонківський, 2013. — Том І. — 176 с.

 • Чернецький Є. Формування і соціальне структурування шляхти Радомишльського повіту Київської губернії в кінці XVIII – першій третині XIX ст.: генеалогічний та історико-демографічний аналіз. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. – Київ, 2010. – 18 с.

 • Чернецький Є. Шляхами полковника Никифора Блаватного. 1886–1941. — Біла Церква: Вид. О. В. Пшонківський, 2013. — 140 с., генеалогічна табл.

 • Чернецький Є. Шляхта Васильківського повіту Київської губернії за сповідальними розписами православних храмів початку XIX ст. (Білоцерківщина, Васильківщина, Мотовилівщина, Рокитнянщина, Фастівщина). – Біла Церква: Мустанг, 1999. — 26 с.


Геральдика

 • Чернецький Є. Символіка Білоцерківщини. – Біла Церква: Яніна, 2004. – 24 с.


Краєзнавство

 • Власенко В. М., Стародуб О. В., Чернецький Є. А. Білоцерківський аграрний університет: від витоків до сьогодення. – Біла Церква, 2005. – 224 с.

 • Власенко В., Чернецький Є. Коріння Білоцерківського державного аграрного університету (Нариси історії). – Біла Церква, 2000. – 36 с.

 • Галкін С., Гурковська О., Чернецький Є. Структура та символіка старовинного парку “Олександрія” в білоцерківській резиденції графів Браницьких. – Вид. 1-е. – Біла Церква: Видавець О. В. Пшонківський, 2005. – 96 с.; Вид. 2-е. – Біла Церква: Видавець О. В. Пшонківський, 2007. – 96 с.

 • Пікуль О., Чернецький Є., Ярмола О. Історія пожежної справи Білої Церкви. – Біла Церква, 1999. – 191 с.

 • Чернецкий Е. Мемориал светлейшему князю Григорию Потемкину-Таврическому в Белой Церкви. – Біла Церква: Мустанг, 1997. – 44 с.

 • Чернецький Є. Білоцерківська церква св. Миколая (1637 – 1917 рр.). – Біла Церква: Мустанг, 1999. – 36 с.

 • Чернецький Є. Білоцерківський замок: фортифікація, система оборони та події до року 1648. – Біла Церква: Видавець Олександр Пшонківський, 2003. – 204 с.

 • Чернецький Є. Білоцерківські козаки у XVIII столітті (за переказами та архівними матеріалами). – Біла Церква: Мустанг, 1997. – 28 с.

 • Чернецький Є. Браницькі герба Корчак. – Біла Церква: Видавець Олександр Пшонківський, 2003. – 132 с.

 • Чернецький Є. З історії Заріччя: до 50-річчя Старого моста. – Біла Церква: Вид. О. Пшонківський, 2010. – 8 с.

 • Чернецький Є. Історія Білої Церкви: події, постаті, життя. — Біла Церква: Вид. О. Пшонківський, 2012. — 448 с.: іл.

 • Чернецький Є. Протопіп Василь Зражевський (1733-1796). – Біла Церква: Мустанг, 2000. – 28 с.

 • Чернецький Є. Старожитні часи на Пороссі. – Біла Церква: Видавець Олександр Пшонківський, 2003. – 422 с.

 • Чернецький Є. Церкви Білої Церкви. – Біла Церква: Видавництво ТОСК, 2000. – 12 с.

 • Czerniecki E. Hrabina Branicka. – Biała Cerkiew, 1999. – 77 s.


Нагороди і премії

 • Медаль польського товариства «Союз шляхти герба Сас» (пол. «Zrzeszenie szlachty herbu Sas»

 • 2001 р., Біла Церква — лауреат білоцерківської міської молодіжної літературно-мистецької премії ім. М. С. Вінграновського;

 • 2003 р., Біла Церква — лауреат білоцерківської міської літературно-мистецької премії ім. І. С. Нечуя-Левицького;

 • 2006 р., Москва — нагороджений премією «Вірдена» (за кращі публікації на генеалогічну тематику в 2006  р.);

 • 2007 р., Біла Церква — нагороджений «Відзнакою міського голови»;

 • 2009 р., Москва — нагороджений медаллю «За вклад в развитие генеалогии и прочих специальных исторических дисциплин» 2-го ступеню;

 • 2011 р., Львів — книга Є. Чернецького й А. Бондаря «Українське село. Родовідна книга Красного і Затиші на Білоцерківщині» отримала персональну відзнаку голови жюрі 18-го Форуму видавців у Львові Мар'яна Лозинського та завдяки цьому увійшла до двадцяти найкращих українських видань 2011 р.

 • 2013 р., Трускавець  – громадською організацією “Zrzeszenie szlachty herby Sas” (Польща) нагороджений медаллю “Zasłużony dla herbu Sas”.


Посилання 
 

/   назад  /   всі автори  /

 
 
Пошук на сайті
Назад к содержимому | Назад к главному меню Flag Counter