автори/бібліографія - Видавництво "Яніна", офіційний сайт

Перейти к контенту

Главное меню:

автори/бібліографія

Крисенко Дмитро Сергійович

Публікації:


 • США на Близькому Сході межі ХХ-ХХІ століть: іракський рахунок: монографія / Дмитро Сергійович Крисенко. – К.: НАУ, 2011. – 208 с.

 • Роль СССР в урегулировании конфликта в Персидском заливе (1990–1991 гг.) / Д. С. Крысенко // Наукова молодь: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (Луганськ, 26–27 квітня 2006 р.). – Луганськ: Знання, 2006. – С. 135–143.

 • Ірак у системі зовнішньої політики США (2003–2006): від гуманітарної інтервенції до спроб мирної розбудови держави / Д. С. Крисенко // Маґістеріум. Історичні студії. – Вип. 28. – К., 2008. – С. 59–63.

 • Іракська антиурядова опозиція: становлення та еволюція  взаємовідносин із США (90-і роки ХХ ст.) / Д. С. Крисенко // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Вип. 2. – 2009. – С. 113–118.

 • Гуманітарні аспекти режиму антиіракських санкцій (1991–2003 рр.) / Д. С. Крисенко // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Вип. 5. – 2009. – С. 119–123.

 • «Іракська політика» адміністрації Дж. Буша-старшого (1991–1993 рр.) / Д. С. Крисенко // Наукові записки НаУКМА. Історичні науки. – Том 91. - 2009. – С. 63–68.

 • США в іраксько-кувейтському протистоянні 1988–1990 рр.: миротворець чи провокатор? / Д. С. Крисенко // Наукові записки РДГУ. Актуальні проблеми вітчизняної та світової історії. – Вип. 16. – Рівне, 2009. – С. 145–148.

 • Військово-політична активність США в ході Війни у Перській затоці (1990–1991 рр.) / Д. С. Крисенко // Вісник Київського славістичного університету. Історія. – Вип. 41. – 2009. – С. 109−118.

 • Нафтовий чинник у іракській політиці США (1991–2003 рр.) / Д. С. Крисенко // Вісник Черкаського університету. Серія історичні науки. – Випуск 160–161, 2009. – С. 206–211.

 • Інформаційна політика адміністрації Р. Рейгана щодо СРСР (1981–1988) // Гілея. Науковий вісник. – № 1 (68). – 2013. – С. 725–729.

 • Образ СРСР як фактор еволюції зовнішньої політики США (друга половина ХХ ст.) // Гілея. Науковий вісник. – № 2 (69). – 2013. – С. 214–218.

 • «Фабрики думки» американських консерваторів та їхня роль у розробці політичного курсу Р. Рейгана межі 1970-х – 1980-х рр. // Гілея. Науковий вісник. – № 3 (70). – 2013. – С. 107–112.

 • Радянсько-американський «ядерний діалог» періоду першої адміністрації Р. Рейгана (1981–1984 рр.) // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – № 1. – 2013. – С. 212–215.

 • «Медійний фронт» «холодної війни» 1980-х років // Український інформаційний простір. – № 1 (Частина 2). – 2013. – С. 56–63.

 • Місце Мозамбіку у протистоянні США та СРСР на півдні Африки (1975–1991 рр.) // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету ім. Г. Сковороди. – Вип. 48. – 2013. – С. 79–84.

 • Суперництво США та СРСР у Афганістані (1979–1989 рр.) (сторінки історії міжнародних відносин завершального етапу «Холодної війни») // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова. – Вип. 10. – 2013. – С. 360–369.

 • Економічна політика адміністрації Р. Рейгана щодо СРСР // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. – № 21 (269). – 2013. – С. 110–116.

 • «Ангольська карта» у «Великій грі» США та СРСР (1975–1991 рр.) // Гілея. Науковий вісник. – № 5 (72). – 2013. – С. 248–253.

 • Місце СРСР у доктрині національної безпеки першої адміністрації Р. Рейгана (1981–1984 рр.) // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – № 1. – 2013. – С. 129–134.

 • «Фабрики думки» американських консерваторів та їхня роль у розробці політичного курсу Р. Рейгана межі 1970-х – 1980-х рр. // Гілея. Науковий вісник. – 70. – 2013. – С. 107–112.

 • Радянсько-американський «ядерний діалог» періоду першої адміністрації Р. Рейгана (1981–1984 рр.) // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – № 1. – 2013. – С. 212–215.

 • Інформаційна політика адміністрації Р. Рейгана щодо СРСР // Гілея. – № 68. – 2013. – С. 725–730.

 • Місце Мозамбіку у протистоянні США та СРСР на півдні Африки (1975–1991 рр.) // Збірник наукових праць Харківського нац. пед. ун-та. Серія «Історія та географія». – № 48. – 2013. – С. 79–84.

 • «Ангольська карта» у «Великій грі» США та СРСР (1975–1991 рр.) // Гілея. – № 72. – 2013. – С. 248–253.

 • Боротьба США та СРСР на Африканському Розі (1970-і – 1980-і рр.) // Проблеми міжнародних відносин. Київський міжнародний університет. – Вип. 6. – 2013. – С. 270–284.

 
 

/   назад  /   на головну  /

 
 
Пошук на сайті
Назад к содержимому | Назад к главному меню Flag Counter