автори - Видавництво "Яніна", офіційний сайт

Перейти к контенту

Главное меню:

автори

Лисенко Сергій Миколайович

Список наукових публікацій про Незабитовських:

 • Генеалогия рода Незабитовских (XVI - XX вв.) // Тезисы докладов международной научной конференции "Архивы России и Польши: актуальные проблемы развития и сотрудничества". - Санкт-Петербург, 1996. - С. 58-59.

 • Карл Константинович Незабытовский // Из глубины времён: альманах. - Санкт-Петербург, 1996. - Вып. 7. - С. 75-79.

 • "Радомишльська" лінія роду Незабитовських сер. XVIII - сер. ХХ ст.: генеалого-біографічне дослідження // Науковий збірник "Житомирщина крізь призму століть". - Житомир, 1997. - С. 126-131.

 • Професор Василь Незабитовський // Література та культура Полісся. - Ніжин, 1997. - Вип. 8. - С. 77-79.

 • "Кам'янецька" лінія роду Незабитовських // Науковий збірник "Кам'янеччина в контексті історії Поділля". - Кам'янець-Подільський, 1997. - Т. 1. - С. 107-108.

 • Генеалогія "галицьких" Незабитовських // Матеріали VI міжнародної наукової конференції Українського геральдичного товариства. - Львів, 1997. - С. 125-128.

 • Католическое духовенство из представителей рода Незабитовских // Архивы России и Польши: актуальные проблемы развития и сотрудничества. - Санкт-Петербург, 1997. - С. 128-131.

 • Незабитовські і Волинь // Матеріали IX наукової історико-краєзнавчої міжнародної конференції 20-23 січня 1998 року "Минуле і сучасне Волині: Олександр Цинкаловський і Волинь". - Луцьк, 1998. - С. 69-70.

 • Яків Незабитовський - забутий герой боротьби з татарськими набігами у 70-ті рр. XVI ст. // Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні. - К., 1998. - Вип. 7. - С. 44-49.

 • Два "випадкових" учасники польського повстання 1863-64 рр. з роду Незабитовських // Науковий збірник "Національні меншини Правобережної України: історія та сучасність" // "Праці Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників Волині". - Житомир, 1998. - Т. 18. - С. 140-142.

 • "Вінницько-Могилівська" лінія роду Незабитовських (сер. XVIII - XX ст.): шлях від польської чиншової шляхти до українського селяства // Матеріали міжнародної наукової конференції "Поляки на Хмельниччині". - Хмельницький, 1999. - С. 551-555.

 • Россия в судьбах Незабитовских // Тезисы I Международного генеалогического коллоквиума "Россия и зарубежье: генеалогические связи". - Москва, 1999. - С. 30-31.

 • "Литовська (Чорноруська)" гілка роду Незабитовських (друга половина XVI - перша половина XX ст.) // Генеалогічні записки Українського геральдичного товариства - Біла Церква, 2000. - Вип. 1. - С. 86-102.

 • "Галицька" лінія шляхетського роду Незабитовських (друга половина ХVIІ - середина ХХ ст.) // Дрогобицький краєзнавчий збірник. - Дрогобич, 2000. - Вип. ІV. - С. 429 - 447.

 • Визначні представники роду Незабитовських в історії Центрально-Східної Європи (XVI - XX ст.). - Біла Церква, 2001. - 77 с.+ 26 ілюс.

 • Матюшанська лінія роду Незабитовських (кін. XVIII - XX ст.): соціальна еволюція від чиншової шляхти до селянства // Наукові записки Національного Педагогічного Університету ім. М. Драгоманова. - К., 2001. - Вип. XXXVIII, "Педагогічні та історичні науки" - С. 192-200.

 • Початки та генеза роду Незабитовських в Люблінському воєводстві (XV - XVIII ст.): з студій над генеалогією дрібношляхетського роду // Вісник Київського інституту "Слов'янський Університет" - К., 2001. - Вип. 11 - С. 225-231.

 • "Сквирська" лінія Незабитовських (друга половина XVIII - середина XX ст.) // Наукові записки Національного Педагогічного Університету ім. Михайла Драгоманова. - К., 2001. - Вип. XXXVIII, "Історичні науки" - С. 140-147.

 • "Острозька" лінія роду Незабитовських (пер. пол. XVIII - XX ст.) // Генеалогічні записки Українського геральдичного товариства - Біла Церква, 2001. - Вип. 2 . - С. 147-154.

 • Тестамент галицької благодійниці Людвики Незабитовської з 1884 року // Дрогобицький краєзнавчий збірник. - Дрогобич, 2001. - Вип. V. - С. 337-348.

 • Коморівсько-Ксенжостанська лінія роду Незабитовських (кінець XVI - початок XVIII ст.) // Дрогобицький краєзнавчий збірник. - Дрогобич, 2002. - Вип. VІ. - С. 455-472.

 • Генеалогія та соціальна генеза "Кам'янецької" лінії шляхетського роду Незабитовських (кінець XVIII - друга половина XX ст.) // Дрогобицький краєзнавчий збірник. - Дрогобич, 2003. - Вип. VІІ. - С. 221-242.

 • Тестамент Павла Незабитовського з 1740 року як генеалогічне джерело // Дрогобицький краєзнавчий збірник. - Дрогобич, 2003. - Вип. VІІ. - С. 539-545.

 • Любич і Любичі: причинки до походження герба і гербового роду та належних їм шляхетських родів. // Генеалогічні записки Українського геральдичного товариства - Львів, 2004. - Вип. 4 . - С. 41-54.

 • Деклассация мелкой шляхты Правобережной Украины в XIX в. на примере нескольких генеалогических линий рода Незабитовских. // Slavic Eurasian Studies. - № 8 "Социальная трансформация и межэтнические отношения на Правобережной Украине: 19 - начало 20 вв." - Sapporo, Москва, 2005. - С. 30-60.

 
 

/   назад  /   на головну  /

 
 
Пошук на сайті
Назад к содержимому | Назад к главному меню Flag Counter