автори/бібліографія - Видавництво "Яніна", офіційний сайт

Перейти к контенту

Главное меню:

автори/бібліографія

Александрович Володимир Степанович

Монографії, брошури, автореферати:

 • Українське малярство ХIII–ХV ст. (Студії з історії українського мистецтва. Т. 1). – Львів, 1995. – 200 с.

 • Львівські малярі кінця ХVI століття (Студії з історії українського мистецтва. – Т. 2). – Львів, 1998. 200 с.

 • Мистецтво Галицько-Волинської держави. – Львів, 1999. 132 с.

 • Західноукраїнські малярі XVI століття. Шляхи розвитку професійного середовища (Студії з історії українського мистецтва. – Т. 3). – Львів, 2000. 312 с.

 • Західноукраїнські малярі XVI століття. Шляхи розвитку професійного середовища. Автореф. дис. ... докт.істор.наук. – Львів, 2001. – 32 с.

 • Холмська ікона Богородиці (Історичні та культурологічні студії. – Т. 1). – Львів, 2001. 40 с.

 • Інвентарі Олицького замку XVII–XVIII ст. / Зібрав і підготував до друку Володимир Александрович. – Луцьк, 2007. 276 с.


Cтатті:

 • Київська іконографія початку XVII століття у переказі книжкової гравюри. Особливості "празникового" циклу ілюстрацій Анфологіону 1619 року // Історія релігій в Україні. Науковий щорічник 2012 рік. – Львів, 2012. – Кн. 2. – С. 460-471.

 • Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича Національної академії наук України в 2011 р. Інформаційний бюлетень. – Львів, 2012 [Cтатті:] “Відділ історії середніх віків”. – С. 82–83 (без підп.); “Конференції до ювілею Львівського Успенського братства” – С. 90–93 (без підп.)

 • Nuncjusza Germanikusa markiza Malaspiny potwierdzenie przywileju arcybiskupa Jana Dymitra Solikowskiego z dnia 10 lipca 1596 roku dla bractwa i cechu malarzy katolickich we Lwowie z roku 1597 // Nuncjatura Apostolska w Rzeczypospolitej / Red. T. Chynczеwska-Hennel, K. Wiszowata-Walczak. – Białystok, 2011. – S. 157-167.

 • Фрески з портретом княжої родини у київській Софії // Пам’ятки України: історія та куль тура. – 2011. – Ч. 3-4. – С. 50-55.

 • Українська пізньосередньовічна іконографія Розп’яття: типологія та функціонування // Апологет. Богословський збірник Львівської духовної академії УПЦ КП. – 2011. – № 29: Матеріали IV Міжнародної наукової конференції “Християнська сакральна традиція: віра, духовність, мистецтво”, Львів, 24–25 листопада 2011 р. – С. 57-70.

 • Сліди Юрія Шимоновича-старшого поза Україною // Пам’ятки України: історія та культура. – 2011. – №. 1–2. – С. 60–75.

 • Середньовічне мистецтво Перемишльської єпархії на сторінках нового видання “Історії українського мистецтва” // Церковний календар 2012. Видання Перемисько-Новосанчівської єпархії. – [Сянок, 2011]. – С. 138-162.

 • “Реалістичний” аспект ілюстрацій видань Львівського Успенського братства другої половини XVII століття // Історія релігій в Україні. Науковий щорічник. 2011 рік. – Львів, 2011. – Кн. 2. – С. 437-444.

 • Прижиттєва іконографія гетьмана Івана Мазепи // Іван Мазепа і мазепинці: історія та культура України останньої третини XVII – початку XVIII століть. Науковий збірник. – Львів, 2011. – С. 183–193.

 • Пінзель Йоган-Георг (PinzelJohanGeorg; р. н. невід. – п. між 16.09.1761 і 24.10.1762 // Енциклопедія історії України. – Київ, 2011. – Т. 8: Па–Прик. – С. 257-258.


Література про вченого:

 • Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича Національної Академії Наук України: наукова діяльність, структура, працівники. – Львів, 2001. С. 152; Володимир Александрович. Бібліографічний покажчик. До 50-річчя від дня народження. – Київ; Львів, 2006 56 c.

 
 

/   назад   /   на головну   /

 
 
Пошук на сайті
Назад к содержимому | Назад к главному меню Flag Counter