альманах - Видавництво "Яніна", офіційний сайт

Перейти к контенту

Главное меню:

альманах

 
  • Проблеми дослідження степового і лісостепового населення України доби Середньовіччя

О.Б.Головко, доктор історичних наук
Опубліковано: Світогляд. – 1913. – № 2 (40). – С.46-49.


При розгляді поставленої у назві цієї праці  теми мова буде йти, що зрозуміло, як про  існуючі наукові проблеми, так і про можливі шляхи їх подолання або зменшення. Однозначно, що у такому контроверсійному ключі «існуючі проблеми – завдання по подоланню проблем» слід вивчати три фази формування історичних уявлень:
а) накопичення інформації про минуле; б) осмислення і узагальнення на рівні творення концепцій та теорій; в) передача цього узагальнюючого продукту для використання потенційному споживачу.Однозначно, що така схема наукового процесу працює з глибокої давнини. І в цьому не має нічого дивного. Дивне в іншому. В конкретному ставленні українських інтелектуалів, що оцінюють історію, тривалий час зберігаються стійкі міфологеми і застарілі стереотипи при оцінці життя населення причорноморських степів і особливо стосунків  із землеробами.  
Читати статтю >>


 
  • Церковні шлюби на Надроссі

Володимир Перерва, кандидат історичних наук


До часу заснування ЗАГСів (1919 р.) церковний шлюб в Україні був практично єдиною формою шлюбу. Регулювання шлюбних стосунків у ХІХ ст. залишалося здебільшого прерогативою церковного права, під впливом якого знаходилося і державне шлюбне законодавство. Канонічні положення регулювали практично всі аспекти укладення і розторгнення шлюбу...

Читати статтю >>


 
  • 15 років Краєзнавчим читанням імені о. Петра Лебединцева: ідея і її реалізація

Євген Чернецький, кандидат історичних наук


Підсумовуючи 15-річчя Краєзнавчих читань імені о. Петра Лебединцева, слід відзначити, що краєзнавчому середовищу Білої Церкви вдалося створити цікаве дослідницьке явище, своєрідну кузню краєзнавців-пошуковців. Цей краєзнавчий форум дозволяє оперативно винести на загальне обговорення важливі знахідки, а завдяки публікації матеріалів читань – увести їх до наукового оберту, збагатити наше знання про минувшину рідного краю та передати його прийдешнім поколінням. Безумовно Краєзнавчі читання слід розвивати, для чого наш час дає багато можливостей.

Читати статтю >>


 
  • Святкові традиції  Запорізької Січі

Олександр Курочкін, доктор історичних наук, професор.


І в часи існування Січі, і після її зруйнування особа запорожця безстрашного лицаря, захисника рідної землі та віри завжди користувалася великою популярністю серед народних мас, набираючи у фольклорі справді епічного звучання. Ідіоми „козацький дух”, „козацька слава”, „козацька воля”, „козацький рід” тощо стали моральними імперативами української нації, які допомогли їй подолати усі труднощі й випробування на шляху до власної державності.

Читати статтю >>


 
  • З історії українських скоморохів

Олександр Курочкін, доктор історичних наук, професор.


Добре відомо, що скоморохами називали професійних артистів у часи Київської Русі й  пізнього середньовіччя. Вони відповідали формам синкретичного мистецтва і поєднували у собі таланти музикантів, співаків, танцюристів, комедіантів, акробатів, фокусників, дресирувальників тварин, жонглерів і мімів.

Читати статтю >>


 
  • Молодіжна мрія на межі третього тисячоліття

Олександр Курочкін, доктор історичних наук, професор.


Об´ектом даного дослідження є студентська молодь як активна соціокультурна група сучасного українського суспільства. У статті аналізуються побутуючі у середовищі студентів-гуманитаріїв погляди, судження, думки,
пов´язані із узагальнюючим етноментальним концептом «українська мрія». Для активізації творчого потенціалу респондентів й з метою порівняння використовується широковідоме поняття «американська мрія» /American dream/.

Читати статтю >>


 
  • Мусульманські святині Криму: походження та складові культу поклоніння

Соболєва Олена (м. Київ)


У статті на основі опублікованих джерел та польових досліджень автора розглянуто мусульманські святині Криму, звичаї кримських татар, пов’язані із паломництвом до місцевих святних місць. Наводиться класифікація мусульманських святинь відповідно до їх популярності, місця в сакральній ієрархії, їх походження, типу вшановуваних об’єктів.

Читати статтю >>


 
 
Пошук на сайті
Назад к содержимому | Назад к главному меню Flag Counter