Від Аттіли до Яінгіз-хана - Видавництво "Яніна", офіційний сайт

Перейти к контенту

Главное меню:

Від Аттіли до Яінгіз-хана

каталог > Books teka

Від Аттіли до Чінгіз-хана.
Алани і тюркомовні номади Євразії

Обсяг: 508 стор.
Формат: 70х100/16 (175х245 мм)
Оправа:
тверда палітурка

ISBN 978-617-604-022-4

 

  Планується дод. наклад

 

Анотація


Категорія: "Етногенез", "Eтнографія"

Монографію присвячено іраномовному населенню Євразійського степу — аланам-асам (ясам), які з кінця V до початку XІІІ ст. входили до складу державних утворень номадів як тюркського, так і угорського та протомонгольского походження і становили вагомий прошарок серед осілого населення степу та лісостепу, відомого у письмових джерелах під узагальнюючими назвами — анти, перевізники, буртаси та бродники. У монографії акцентовано увагу не лише на характері взаємовідносин між кочівниками-завойовниками і підкореними ними аланами-асами, а й зроблено спробу пов’язати політичні події раннього та розвинутого середньовіччя, що відбувалися на теренах Євразійського степу, з особливостями етнічного розвитку аланів?асів. Розглянуто також питання участі аланів-асів в етногенезі середньовічних народів Євразії. Приклад з аланами-асами свідчить про те, що осіле населення степу в соціальній структурі державних утворень кочівників традиційно посідало більш низький рівень, ніж номади, хоча при певних обставинах політичного характеру ця закономірність могла порушуватись. Таким чином, у роботі доводиться, що співіснування у степу кочових скотарських і осілих землеробських економічних систем — це закономірність, а перехід від рухомого пасторального господарства до осілого землеробського — вимушена необхідність.

 
 

Зміст

Вступ
Розділ І. Проблема взаємовідносин аланів із номадами домонгольського періоду в роботах східноєвропейських та західних дослідників
Розділ ІІ. Нащадки сармато
-аланів у складі об’єднань антів
Розділ ІІІ. Алани й аси під владою тюркютів
Розділ ІV. Нащадки іраномовних номадів і протоболгари у післягунський період
Розділ V. Іраномовні сусіди хозарів у період здобуття хозарами своєї державності (VI–VII ст.)
Розділ VІ. Алани Північного Кавказу та Східної Європи у складі Хозарського каганату в VIII–X ст.
Розділ VІІ. Аланські союзники мадярів у Лебедії та Ателькузу
Розділ VІІІ. Нащадки сармато-аланів у складі племен кангаро-печенізької конфедерації
Розділ ІХ. Іраномовні етнічні групи Середнього Поволжя під владою правителів Волзької Булгарії
Розділ Х. Алано?огузькі контакти у степах Євразії напередодні та під час сельджуцьких завоювань (Х–ХІ ст.)
Розділ ХІ. Алани?яси степів Північного Причорномор’я під владою половецьких ханів
Розділ ХІІ. Алани і слов’яни Половецького степу у складі об’єднань бродників
Замість післямови. Алани і Чингіз
-хан
Література
Скорочення
Summary
Етногеографічний покажчик
Іменний покажчик

 
 

на початок сторінки

 
Пошук на сайті
Назад к содержимому | Назад к главному меню Flag Counter