автори/бібліографія - Видавництво "Яніна", офіційний сайт

Перейти к контенту

Главное меню:

автори/бібліографія

Білокінь Сергій Іванович

Наукові праці

 • Автокефальний протоієрей Кирило Стеценко // Україна. Наука і культура / Академія наук УРСР; Тов-во "Знання" УРСР. – Київ, 1991. – Вип. 25. – С. 318-326.

 • Видавнича діяльність товариства "Друкарь" // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури і туризму України. – Київ, 2012. – № 4 (174). – С. 20-37.

 • Голод 1932-1933 років в Україні: причини та наслідки / С.І. Білокінь, О.М. Веселова, Т.В. Вронська, О.І. Ганжа, В.В. Головко та ін.; Відп. ред. В.М. Литвин. – Київ : Наукова думка, 2003. – 888 с.

 • Закоханий у вроду слів / С.І. Білокінь. – Київ, 1990. – 42 с.

 • Збірник пам`яті українського бібліографа Федора Максименка = A collection dedicated to the memory of Ukrainian bibliographer Fedir Maksymenko / МОНУ ; ЛНУ ім. Івана Франка, Наукова бібліотека; [упоряд.: Г. Домбровська, Л. Панів ; редкол.: В. Кметь (голова), С. Білокінь, Я. Дашкевич та ін.]. – Львів : [Коло], 2008. – 364 с.

 • Із практики поекземплярного дослідження українських совєцьких видань // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2008. – Вип. 1 (16). – С. 223-236.

 • Із старого листування: (Віктор Олександрович Романовський, 1890-1971 рр. // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць / НАН України, Ін-т історії України. – Київ, 2004. – Числ. 11, ч. 2: До 10-річчя заснув. відділу спец. іст. дисциплін Ін-ту історії України НАН України. – С. 84-120.

 • Крути. Січень 1918 року : документи, матеріали, дослідження, кіносценарій / Історико-культурологічне т-во "Герої Крут"; упоряд. Я. Гаврилюк ; [ред. кол.: Білокінь С.І., Брюховецький В.С., Гаврилюк Я.Д. та ін.]. – Київ: Просвіта, 2008. – 840 с.

 • Крути. Січень 1918 року: док., матеріали, дослідж., кіносценарій / Історико-культурологічне т-во "Герої Крут"; упоряд. Я. Гаврилюк; [редкол.: Білокінь С.І. (голова) та ін.]. – Вид. 2-ге випр. і допов. – Київ : Просвіта, 2010. – 879 с.

 • Крутяни // Крути. Січень 1918 року: док., матеріали, дослідж., кіносценарій / Історико-культурологічне т-во "Герої Крут"; упоряд. Я. Гаврилюк; [редкол.: Білокінь С.І. (голова) та ін.]. – Вид. 2-ге випр. і допов. – Київ: Просвіта, 2010. – С. 709-731.

 • Масовий терор як засіб державного управління в СРСР ( 1917-1941рр. ): Джерелознавче дослідження / С. Білокінь; НАНУ. – Київ, 1999. – 448 с. – (Україна у ХХ ст. ; Т.1).

 • Білокінь С. Микола Зеров // Літературна Україна: газета письменників України. – Київ, 2013. – 25 квітня (№ 17). – С. 8-9.

 • Михайло Драгоманов. Бібліографія (1861-2011) / КНУТШ, Наукова б-ка ім. М. Максимовича; [упоряд.: Мороз М.О., Короткий В.А., Тіщенко І.І., Гриценко І.С., Білокінь С.І. ; редкол.: Гриценко І.С. (гол.), Драгоманова Н.С., Короткий В.А., Нестеренко В.Г., Пшеничний Є.В., Тіщенко І.І. та ін.]. – Дрогобич : Коло, 2011. – 740 с.

 • Місце Федора Ернста в історії культури XX ст. // Пам`ятки України: історія та культура: науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2012. – № 10 (180): До 120-річчя від дня народження Федора Ернста. – С. 4-19.

 • На зламах епохи. Спогади історика / НАНУ; Ін-т історії України; Сергій Білокінь. – Біла Церква: Видавець Олександр Пшонківський, 2005. – 336 с.

 • На шляхах інституціоналізації: до соціальної історії гуманітарних наук в Україні, XX ст. / Сергій Білокінь; за ред. Остапа Ханка. – Київ : Видавець Остап Ханко, 2009. – 40 с.

 • Неопублікована Шевченкознавча студія Дмитра Антоновича // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2011. – Ч. 2 (34): Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. До 197-ї річниці від дня народження і 150-х роковин від дня смерті Тараса Шевченка. – С. 105-114.

 • Політичні репресії в Україні (1917-1980-ті рр.): бібліографічний покажчик / НАНУ; Головна редакційна колегія науково-документальної серії книг "Реабілітовані історією"; Відділ з розробки архівів ВУНК-ДПУ-НКВС-КДБ; [ упоряд. : С. Калитко, О. Рубльов, Р. Подкур ; авт. вступ. статей: С. Білокінь, Р. Подкур, О. Рубльов ]. – Київ ; Житомир: Полісся, 2007. – 456 с.

 • Починався на Печерську // З іменем Святого Володимира: Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ: Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 222.

 • Православні єпархії України 1917-1941 рр. // Історико-геогрфічні дослідження на Україні: Збірник наукових праць / Шевченко Ф.П. – Київ : Наукова думка, 1992. – С. 100-120.

 • Представник школи С.Г. Навашина в Америці (до 100-річчя від дня народження Л.Д. Зафійовської) / С.І. Білокінь, В.Ф. Лапчик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 77-78.

 • Спадщина : Літературне джерелознавство. Текстологія / НАНУ, Ін-тут літератури ім.Т.Г. Шевченка; [ редкол.: С. Білокінь, В. Бородін, Г. Бурлака та ін. ; відп. ред. Г. Бурлака ]. – Київ: Фоліант. – Том 3. – 2007. – 479 с.

 • "Споличив легкість і літературну вправність викладу із вдумливою аналізою..." // Слово і час: науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 6 (594). – С. 20-35.

 • Тарас Шевченко й Гетьманщина // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 9 (621). – С. 3-17.


Література

 • Ковальчук О. О. Білокінь Сергій Іванович // Енциклопедія історії України / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. — Київ: Наукова думка, 2003. — Т.1 — С. 286.

 • Шевченківські лауреати. 1962—2007: Енциклопедичний довідник / Автор-упорядник Микола Лабінський. — 2-е видання. — К.: Криниця, 2007. — С. 66—67.


 
 

/   назад  /   на головну  /

 
 
Пошук на сайті
Назад к содержимому | Назад к главному меню Flag Counter