Етногенез кримськотарського народу - Видавництво "Яніна", офіційний сайт

Перейти к контенту

Главное меню:

Етногенез кримськотарського народу

каталог > Books teka

Формування  кримськотатарського народу.
Вступ до етногенезу

Обсяг: 214 стор.
Формат:60х84\16 (145х210)
Оправа: м
`яка палітурка.

ISBN 978-966-2083-65-1

 

Вартість: 110,00 грн.

 

Анотація

Категорії: "Етногенез", "етнографія"

Дослідження присвячене подоланню стереотипів сприйняття формування кримськотатарського народу як продукту монгольського завоювання, продукту симбіозу біля 30 племен і народів чи різних етнічних спільнот, які лише тепер формуються в окремий кримськотатарський народ. Проаналізована участь різних етносів, які перебували в Криму (таври, скіфи, сармати, греки, римляни, готи, алани, гуни, авари, хазари, печеніги, половці, монголи, турки, вірмени та ін.), в етногенезі кримськотатарського народу, виділено етапи цього етногенезу, етнографічні групи, які сформувалися в процесі цих етапів. Окрема увага приділена процесам утворення окремого Кримського ханства.  
Книга розрахована на науковців – етнологів, істориків, археологів, філологів, студентів, освітян та всіх, кого цікавить етнічна історія України і кримськотатарського народу.


This research aims to overcome the stereotype oppinions that formation of the Crimean Tatars was a result of Mongol invasion, was a product of the symbiosis of about 30 tribes and result of Mongol invasion, was a product of the symbiosis nation. The role of various ethnic groups inhabited the Crimea (Taurus, Scythians, Sarmatians, Greeks, Romans, Goths, Alans, Huns, Avars, Khazars, Pechenegs, Polovcy, Mongols, Armenians and others) have been considered in the ethnogenesis of the Crimean Tatars. The stages of this ethnogenesis and  the ethnographic structure of these stages have been outlined. Special attention is paid to the formation of a separate Crimean Khanate.

 
 

Переднє слово

Корінне населення Криму (греки, кримські татари, вірмени) було депортоване з рідних земель. Повернулися лише частина кримських татар, які поряд з нечисленними караїмами, сьогодні складають частину народу України. Депортація, а також давно сформовані стереотипи, досі зберігають серед більшості загалу невірне сприйняття кримськотатарського народу як продукту монгольського завоювання . Безперечно, що саме монгольське завоювання стало тим зовнішнім чинником, своєрідним каталізатором, який прискорив процес симбіозу різноетнічних народностей, занесених в Крим міграційними хвилями, і формування з них кримськотатарського народу. Але самі монголи в цьому процесі відіграли більш ніж скромну роль, практично не залишивши ні слідів мовних, ні слідів антропологічних. Однак односторонній, навіть подекуди шовіністичний, виклад історії не лише у шкільних підручниках, але й, почасти, в науковій літературі, привів до того, що серед кримськотатарської інтелігенції з кінця 80 х рр. ХХ ст. піднімалося питання про відмову від етноніму татари на користь етноніму киримли, який би прив’язував цей народ до його історичної Батьківщини.

Куди більш правдоподібним видається інший “новіший” стереотип за яким в етногенезі кримськотатарського народу взяли участь біля 30 племен і народів . Адже подібно до передгір’я Кавказу, ущелини якого заповнювали відлами міграційних хвиль різних племен і народів, Кримський півострів також заповнювали відлами племен, що прямували як з просторів Азії в Європу (скіфи, сармати, алани, гуни, авари, булгари, хозари, печеніги, половці), так і європейців, які прямували сюди суходолом (готи, руси) і по морю (греки, римляни, турки-сельджуки, вірмени, генуезці та венеційці). Однак все це потребує досконалої перевірки, наскільки ті чи інші племена та народи прилучилися до етногенезу кримськотатарського народу.


І вже зовсім невідповідним виглядає найновіший “постмодерний” стереотип за яким кримськотатарський народ лише зараз починає формуватися.
Для подолання цих стереотипів потрібні ґрунтовні дослідження процесів етногенезу кримськотатарського народу. В даній роботі на основі писемних та археологічних джерел і найновіших історичних досліджень здійснена спроба попередньої перевірки участі в етногенезі кримськотатарського народу різних етнічних масивів та народностей іраномовної групи (таври, кіммерійці, скіфи, сармати [тавроскіфи, торрекади, алани, роксолани, танаїти, саргатії, тагри і савари]), грецько- та романомовної груп (греки, римляни, генуезці, венеційці), тюркськомовної групи (гуни, булгари, авари, хозари, печеніги, половці, турки-сельджуки), германомовної групи (готи, герули, гепіди), угромовної групи (угри), слов’яномовної групи (руси), вірменомовної групи (вірмени) та монголомовної групи (монголи, татари, мангити).


 
 

на початок сторінки

 
Пошук на сайті
Назад к содержимому | Назад к главному меню Flag Counter