Тарифи подимного податку, сеймикові лауди і люстрації Київського воєводства першої половини XVIII ст. - Видавництво "Яніна", офіційний сайт

Перейти к контенту

Главное меню:

Тарифи подимного податку, сеймикові лауди і люстрації Київського воєводства першої половини XVIII ст.

каталог > Books teka

Тарифи подимного податку, сеймикові лауди і люстрації Київського воєводства
першої половини XVIII століття.
Taryfy podatku podymnego, lauda sejmikowe i lustracje województwa kijowskiego
z
pierwszej połowy XVIII wieku.

   Опрацював Конрад Жеменецький при співпраці Євгена Чернецького, Пшемислава Юзьвікевича і Віолети Шимчик. Оpracował Konrad Rzemieniecki przy współpracy Eugeniusza Czernieckiego, Przemysława Jóźwikiewicza i Violetty Szymczyk.

Обсяг: 412 сторінки
Формат: 60х84/16 (160х205 мм),
Оправа:
тверда палітурка

ISBN
978-617-604-046-0

 

Вартість: 80,00 грн.

 

Анотація


Категорія: Генеалогія, демографія

Ця книга є першою публікацією серії “Джерела до історії Правобережної України” та містить тексти тарифів подимного податку, сеймикових лаудів і люстрацій як цілого Київського воєводства, так і окремих його повітів першої половини XVIII століття. Вміщені тут джерела супроводжуються коментарями, а також проаналізовані у вступній статті, що представлена українською і польською мовами.
Публікація адресована широкому колу істориків і краєзнавців, особливо ж демографам, а також генеалогам і дослідникам регіональних еліт.

Ta książka jest pierwszą publikacją serii „Źródła do historii Prawobrzeżnej Ukrainy” i zawiera teksty taryf podatku podymnego, laud sejmikowych i lustracji zarówno całego województwa kijowskiego, jak i jego poszczególnych powiatów z pierwszej połowy XVIII wieku. Zamieszczone tu źródła zostały zaopatrzone przypisami i indeksami, a także poddane wstępnej analizie. Wstęp i przypisy zostały napisane w języku polskim i ukraińskim.
Publikacja jest adresowana do szerokiego kręgu historyków, krajoznawców, demografów, a także genealogom i badaczom regionalnych elit.

Зміст

Список скорочень, застосованих у примітках
Wykaz skrótów zastosowanych w przypisach

Вступ
Wstęp

Словник слів латинських та латинського походження
Słownik słów łacińskich i pochodzenia łacińskiego

1. Тариф подимного податку Овруцького повіту 1707 р.
Taryfa podatku podymnego powiatu owruckiego 1707 r.

2. Тариф подимного податку Київського воєводствa 1711 p.
Taryfa podatku podymnego województwa kijowskiego 1711 r.

3. Тариф подимного податку Київського воєводствa 1714 p.
Taryfa podatku podymnego województwa kijowskiego 1714 roku

4. Тариф подимного податку Київського та Жито¬мир¬сько¬го повітів 1715 p.
Taryfa podatku podymnego powiatów kijowskiego i żytomierskiego 1715 r.

5 Лаудум господарського сеймику Київського воє¬водствa з 14 IX 1723 р.
Laudum sejmiku gospodarskiego województwa kijowskiego z 14 IX 1723 r.

6. Тариф подимного податку Київського повіту 1724 p.
Taryfa podatku podymnego powiatu kijowskiego 1724 r.

7. Тариф подимного податку Житомирського повіту 1724 p.
Taryfa podatku podymnego powiatu żytomierskiego 1724 r.

8. Люстрація Житомирського повіту 1731 р.
Lustracja powiatu żytomierskiego 1731 r.

9. Лаудум сеймику Київського воєводствa з 16 I 1734 р.
Laudum sejmiku województwa kijowskiego z 16 I 1734 r.

10. Тариф подимного податку Київського повіту 1734 p.
Taryfa podatku podymnego powiatu kijowskiego 1734 r.

11. Тариф подимного податку Житомирського повіту 1734 p.
Taryfa podatku podymnego powiatu żytomierskiego 1734 r.

12. Тариф подимного податку Овруцького повіту 1734 р.
Taryfa podatku podymnego powiatu owruckiego 1734 r.

13. Люстрація Житомирського повіту 1748 р.
Lustracja powiatu żytomierskiego 1748 r.

14. Перцептар люстрації Житомирського повіту 1748 p.:
фрагмент 1.
Perceptarz lustracji powiatu żytomierskiego 1748 r. fragment 1.

15. Перцептар люстрації Житомирського повіту 1748 p.: фра-гмент 2.
Perceptarz lustracji powiatu żytomierskiego 1748 r. fragment 2.


на початок сторінки

 
 
Пошук на сайті
Назад к содержимому | Назад к главному меню Flag Counter