автори/бібліографія - Видавництво "Яніна", офіційний сайт

Перейти к контенту

Главное меню:

автори/бібліографія

Войтович Леонтій Вікторович

Основні наукові праці:

 • Генеалогiя династiї Рюриковичiв / Вiдп. ред. Я.Д.Iсаєвич. Київ, 1990. 227 с.

 • Генеалогiя династiй Рюриковичiв i Гедимiновичiв / Вiдп. ред. Я.Д.Iсаєвич. Київ, 1992. 199 с.

 • Удiльнi князiвства Рюриковичiв i Гедимiновичiв у ХII-XVI ст. / НАН України, Iн-т українознавства iм. I.Крип'якевича. Львiв, 1996. 256 с.

 • Удiльнi князiвства Рюриковичiв i Гедимiновичiв у ХII-XVI ст. [Генеалогічні таблицi] / НАН України, Iн-т українознавства iм. I.Крип'якевича. Львiв, 1996.  80 с. [50 табл.]

 • Князiвськi династiї Схiдної Європи (кiнець IХ - початок ХVI ст.). Склад, суспiльна i полiтична роль. Iсторико-генеалогiчне дослiдження / НАН України, Iн-т українознавства iм. I.Крип'якевича. Львiв, 2000. 649 с.

 • Нащадки Чингіз-хана: Вступ до генеалогії Чингізидів-Джучидів / Львівський національний університет ім. І.Франка. Львів, 2004. 249 с.

 • Княжа доба на Русі: Портрети еліти / НАН України, Iн-т українознавства iм. I.Крип'якевича.. Львівський національний університет ім. І.Франка. Біла Церква, 2006. 784 с

 • Історія українського козацтва. Нариси у двох томах. Т.1. Київ, 2006. 800 с. [колективна монографія Брехуненко В.А., Войтович Л.В., Головко О.Б. та ін., відпов. ред. Смолій В.А.]

 • Етапи полiтичної iсторiї Волинi XIV-XV ст. Державнiсть. Васалiтет. Iнкорпорацiя // Україна: культурна спадщина, нацiональна свiдомiсть, державнiсть / НАН України, Iн-т українознавства iм.I.Крип'якевича. Т.5: Iсторичнi та фiлологiчнi розвiдки, присв. 60-рiччю акад. Я.Iсаєвича. Львiв, 1998. С.153-168

 • Середні віки в Україні: хронологія, проблеми періодизації // Український історичний журнал. 2003. № 4. С.134-139

 • Королівство Русі: реальність і міфи // Дрогобицький краєзнавчий збірник. Вип.7. Дрогобич, 2003. С.63-71

 • Восточное Прикарпатье во второй половине І тыс. н. э. Начальные этапы формирования государственности // RossicaAntiqua. 2006. Исследования и материалы / Отв. ред. А.Ю.Дворниченко, А.В.Майоров. Санкт-Петербург, 2006. С.6-39

 • Кордони Галицько-Волинської держави: проблеми та дискусії // Записки НТШ. Т.252. 2006. С.187-205


Література про вченого:

 • Ісаєвич Я.Д. Войтович Леонтій Вікторович // Енциклопедія сучасної України. – Т.5. – Київ, 2006. – С.47

 • Українська історіографія на зламі ХХ і ХХІ століть: здобутки і проблеми / За ред. Л.Зашкільняка. – Львів, 2004. – С.255

 • Львівщина і львів’яни. Енциклопедично-біографічний довідник / За ред. С.Давимуки. – Львів, 2004. – С.62

 • Пришляк Я. Видатні особистості Миколаївщини. – Миколаїв-Монреаль-Львів, 1998. – С.80-81

 • Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича Національної Академії Наук України. Наукова діяльність, структура, працівники / Відпов. ред. Я.Ісаєвич. – Львів, 2001. – С.65-66, 68-70, 131, 149

 • Бібліографія Записок Наукового товариства імені Шевченка. Т.І-ССХL. – Львів, 2005. – С.423, 446.
 
 
 
 
Пошук на сайті
Назад к содержимому | Назад к главному меню Flag Counter